Skip to content

Tekoälyn ja koneoppimisen avulla lisää älykkyyttä liiketoiminnan kehittämiseen

ota meihin yhteyttä
Tekoälyn avulla uusia liiketoimintamah dollisuuksia

Teknologian kehittyminen tuo tekoälyn osaksi arkipäiväämme ja pian se on kiinteä osa kaikkea tekemistämme. Haluatko tunnistaa organisaatiosi ne liiketoiminta-alueet, joissa tekoälyn avulla voitaisiin mahdollistaa säästöjä, tehokkuutta tai löytää vaikkapa täysin uusia liiketoiminta-alueita? Me voimme auttaa teitä löytämään ne alueet, joissa teköälyä hyödyntämällä voidaan mahdollistaa mm. prosessien automatisointia, asiakaspalvelun parantamista sekä tehokkuuden ja kannattavuuden lisäämistä. 

Miten tekoäly toimii?

Lyhyesti sanottuna, dataa ja tekoälyä hyödyntämällä pystytään tunnistamaan tietovirroissa ja datajoukoissa poikkeamia ja epäsäännöllisyyksiä, mutta myös toistuvia kuvioita ja säännönmukaisuuksia. Tämän tiedon avulla voimme esim. automatisoida, nopeuttaa, ennustaa sekä ennaltaehkäistä toimintoja liiketoiminnassa. Tekoälyn soveltamisen muotoja on esim: kuvantunnistus, puheen ja tekstin tunnistus, ennakoivaan huolto sekä älykäs automaatio, joka voi liittyä laitteisiin, kaupungeihin tai jopa ihmisiin. Kerro tarpeestasi, niin keskustellaan tarkemmin.

HEI

Kuinka voisimme auttaa sinua?